18 May 2020

Tata Cara Berdoa (Urutan Wirid) dan Do'a - Majelis Tarjih

Ringkasan:

 1. Membaca Istighfar 3x
 2. Mengucapkan "Allahumma Antas Salaam …"
 3. Membaca Bacaan "Laa Ilaaha Illallah …"
 4. Membaca "Laa Ilaaha Illallah …"
 5. Membaca Tasbih, Tahmid dan Takbir 33x
 6. Membaca "Laa ilaaha illallah ..."
 7. Membaca Do’a "Allahumma innii a'uudzu bika minal bukhli …"
 8. Membaca Do’a "Allahumma A’innii 'alaa dzikrika …"
 9. Membaca "Rabbi Qinii 'adzaabaka … "
 10. Membaca Ayat Kursi
 11. Membaca Al Mu’awwidzaat (Al Ikhlas, Al Falaq dan An Naas)

Details:


1. Membaca Istighfar 3x

Artinya:
“Aku mohon ampunan kepada Allah, Aku mohon ampunan kepada Allah, Aku mohon ampunan kepada Allah”
2. Mengucapkan "Allahumma Antas Salaam …"
Artinya:
“Ya Allah, Engkau lah Yang Maha Damai, dan dari-Mu jua (datang) kedamaian; Maha Banyak berkah-Mu wahai Tuhan Pemilik keagungan dan kemuliaan”.
3. Membaca Bacaan "Laa Ilaaha Illallah …"


Artinya:
“Tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dialah yang memiliki segala kekuasaan, dan Dia pula yang memiliki segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan hanya Allah. Dialah yang memiliki nikmat dan Dia pula yang memiliki segala keutamaan, dan Dia yang memiliki segala pujian yang indah. Tiada Tuhan selain Allah dengan mengikhlaskan agama kepada-Nya, walaupun orang-orang kafir membenci”.
4. Membaca "Laa Ilaaha Illallah …"

Artinya:
“Tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dialah yang memiliki segala kekuasaan dan Dia pula yang memiliki segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada satupun yang menghalangi apa saja yang Engkau berikan, dan tidak ada satupun yang dapat memberi apa saja yang Engkau halangi. Dan kekayaan itu tidak berguna bagi pemiliknya (untuk menyelamatkan diri) dari (siksa)Mu”.

5. Membaca Tasbih, Tahmid dan Takbir 33x

Artinya:
“Maha suci Allah (33 kali), segala puji bagi Allah (33 kali), Allah Maha Besar (33 kali).

6. Membaca "Laa ilaaha illallah ..."

Artinya:
“Tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dialah yang memiliki segala kekuasaan dan Dia pula yang memiliki segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”

Membaca Do’a "Allahumma innii a'uudzu bika minal bukhli …"
Membaca Do’a "Allahumma A’innii 'alaa dzikrika …"
Membaca "Rabbi Qinii 'adzaabaka … "
Membaca Ayat Kursi
Membaca Al Mu’awwidzaat (Al Ikhlas, Al Falaq dan An Naas)